Kotizacija – 14.111,00 x 2 = 28.222,00 RSD
3% card transaction fee – 847,00 RSD
_______________________________________________
UKUPNO ZA UPLATU – 29.069,00 RSD

Nastavite sa plaćanjem OVDE